5 เทคนิคสร้างพลังใจ’เลิกเหล้า’

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี 56 พบ คนไทยมีปัญหาจากการดื่มเหล้า ถึงร้อยละ 18 หรือประมาณ 9.3 ล้านคน

และล่าสุดปี 58 มีผู้ป่วยโรคติดเหล้าที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่างๆ เท่ากับ ร้อยละ 6.9 ของผู้ป่วยโรคจิตเวชทั้งหมด 168,153 คนหรือประมาณ 10,000 กว่าคน

ผลกระทบจากการดื่มเหล้า มีทั้งทำให้สมองเสื่อม ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง เกิดความวิตกกังวลสูง ซึมเศร้าฆ่าตัวตาย มีปัญหาการทำงาน การทะเลาะวิวาท และเกิดคดีความ ฯลฯ

ผู้ป่วยติดเหล้าจะมีอาการ 3 อาการอย่างน้อย ดังนี้1.ดื่มมากกว่าที่ตั้งใจไว้ 2.ไม่สามารถหยุดหรือเลิกดื่มได้บ่อยครั้ง 3.ต้องเพิ่มปริมาณดื่มมากขึ้น 4.มีอาการถอนเหล้า เช่นมือสั่น เหงื่อแตก คลื่นไส้ นอนไม่หลับ เมื่อดื่มลดลง 5.ยังคงพึ่งเหล้าแม้จะรู้ไม่ดีต่อสุขภาพ 6.ใช้เวลาหมดไปกับการดื่มเมา ฟื้นเหล้า 7.ใช้เวลาทำอย่างอื่นลดลงการบำบัดรักษา ประกอบด้วย คัดกรอง-บำบัดระยะสั้น บำบัดอาการถอนพิษ ฟื้นฟูสภาพด้วยยาและจิตสังคมบำบัด และการติดตามหลังรักษาเมื่อกลับสู่ชุมชน

ทั้งนี้ มี 5 เทคนิค สร้างพลังใจ เพื่อเลิกเหล้า
1.ภาคภูมิใจในตนเอง ใคร่ครวญถึงการงาน ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมา ที่เป็นยอมรับ หาข้อดีของตัวเอง ทำกิจกรรมทางสังคม
2.มีใครสักคน-สักกลุ่ม ที่เชื่อมั่นจะเป็นแรงบันดาลใจช่วยให้เลิกเหล้าได้ อาจเป็นคนในครอบครัว-อื่นๆ
3.ตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งเฉพาะกิจ ระยะสั้น กลาง และยาว จะทำอะไร เพื่อใคร และทำอย่างไร
4.พบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะๆ จะช่วยให้ภูมิใจและรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ
5.มีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนช่วยให้เลิกได้ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ชมรม สมาคม เป็นต้น
หากได้รักษาต่อเนื่องและมีพลังใจดังข้างต้น จะช่วยให้เลิกดื่มได้ยาวนานขึ้น และอาจเลิกได้ในที่สุด

ขอบคุณ สสส.