อุทยานแห่งชาติคลองพนม

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ 2,900,000 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนเรียงรายสลับซับซ้อน และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้น้อยใหญ่นานาชนิด อีกทั้งยังมีลำธารใหญ่น้อยจำนวนหลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง และเป็นต้นกำเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำตาปีนั่นเอง

ค่ายเขาวงก์ ถ้ำอันเป็นอดีตที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อน โดยการเดินทางไปค่ายเขาวงก์นั้น ต้องไปตามเส้นทางน้ำตกเขาวงก์ซึ่งสูง 8 ชั้น และต้องเดินเข้าถ้ำตามธารน้ำไหลซึ่งเป็นถ้ำที่สามารถทะลุไปสู่เขาอีกด้านหนึ่งได้ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที น้ำตกช่องยูง เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่น ถ้ำนอนและถ้ำน่าน เป็นถ้ำที่เกิดจากภูเขาหินปูนที่ภายในมีหินงอกหินย้อยตระการตา ถ้ำแก้ว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 2 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่โดดเด่นด้วยโถงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ ที่กลายมาเป็นชื่อห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำนั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand