สภาเด็กและเยาวชน

จุดเริ่มต้นของสภาเด็กฯ ตำบลดอนแก้วเกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางและกลไกประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกระดับของชุมชน

เมื่อกำหนดเป็นพระราชบัญญัติ ชุมชนจึงตอบสนอง ในช่วงแรกการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้วนั้นยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมเท่าไรนัก แต่ในเวลาเดียวกัน พระสงฆ์ของตำบลดอนแก้วได้มีโครงการทำอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ อย.น้อย ขึ้นในพื้นที่ เกิดการรวมตัวของเด็กในพื้นที่ ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม กลายเป็นการตั้งไข่ให้สภาเด็กและเยาวชนไปโดยปริยาย สภาเด็กและเยาวชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างปี 2551 โดยมีแกนนำจัดตั้ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเปิดกว้างของผู้ใหญ่ใจดี จุดเริ่มต้นของสมาชิกสภาฯ เกิดจากแนวคิด 1 อาสา คูณ 2 คือแกนนำชักจูงเพื่อนอีก 2 คนมาเข้าร่วม เพื่อสร้างสภาเด็กและเยาวชนให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีเด็กตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไป จนเริ่มเกิดความต่อเนื่องในการประชุมเพื่อหารือการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งเด็กเล็กเด็กโตเข้ามาอยู่ร่วมกัน เกิดกิจกรรมมากมาย โดยได้ต่อยอดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เป็นหูเป็นตาและตั้งคำถามถึงสุขลักษณะของอาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในตลาด นำสู่การรณรงค์อย่างเป็นรูปเป็นร่างในพื้นที่ และอีกโครงการคือ กองทุนออมบุญจิตอาสา ซึ่งเด็กๆ จะรวมตัวกันไปขายเสื้อผ้ามือสอง และเล่นดนตรี โดยได้รับบริจาคเสื้อผ้าจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน เพื่อหาเงินเข้ากองทุนฯ นี้ และนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การสร้างห้องน้ำให้คนพิการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth