รัฐสั่งลดการใช้สำเนาเอกสารหลักภายใน6เดือน

รัฐบาลสั่งต้องลดการใช้ 3 สำเนาเอกสารหลักภายใน 6เดือน รับมาตรฐานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 ปี พร้อมสร้างเกราะคุ้มครองความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (สรอ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ล่าสุดเห็นชอบเสนอมาตรการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใน 1 ปี 

อาทิ ลดการใช้สำเนาเอกสารในการทำธุรกรรมกับราชการภายใน 6 เดือน เริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนการค้า ให้ราชการดาวน์โหลดได้เองจากต้นทางหน่วยงานเจ้าของสำเนา ทำระบบจองคิวออนไลน์ จากบริการที่ประชาชนต้องไปรอคิวนานหรือมีความลำบากในการไปรับคิว อาทิ คิวรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ การอำนวยความสะดวกในการหาสถานที่เพื่อใช้บริการภาครัฐโดยกำหนดวันปักหมุดแห่งชาติ ให้กำหนดวันที่เหมาะสมเป็นวันปักหมุดแห่งชาติ โดยให้ตัวแทนหน่วยราชการทุกหน่วยที่มีบริการให้กับประชาชนจะต้องปักหมุดสถานที่ให้บริการของรัฐโดยปักบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะนำข้อมูลไปเปิดเผยให้ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และใช้เชื่อมต่อเข้ามาดูลายละเอียดในการใช้งานของหน่วยราชการทุกหน่วย

นอกจากนี้ จะออกมาตรฐาน ERP กลางของภาครัฐ (ERP หรือ Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนการลงทุนและการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่ระบบงบประมาณ แผนงานโครงการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารทรัพย์สินฯ) เพื่อทำให้ระบบ ERP ของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงกันได้ การกำหนดมาตรฐานจะทำโดยสรอ.โดยจะดูว่าระบบ ERP ที่เอกชนไปให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐมีระบบอะไรบ้าง หากจะทำมาตรฐานให้ทุกระบบเชื่อมโยงกันได้จะทำอย่างไร จากนั้นจะให้ทุกหน่วยงานราชการที่มีระบบ ERP เชื่อมโยงกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews