บ้านนาต้นจั่น

บรรพบุรษของชาวบ้านนาต้นจั่นได้อพยพมาอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อน โดยชาวบ้านสี่ครอบครัว จากแคว้นโยนก เมืองเชียงแสน ได้เดินทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเพื่อแสวงหาดินแดนใหม่ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงชีพของตน เช่นเดียวกับอีกสามครอบครัวจากเมืองลับแลที่เคยเป็นเมืองเก่า ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็เดินทางแสวงหาแผ่นดินใหม่เช่นกัน และทั้งเจ็ดครอบครัวนี้ได้มาพบกับดินแดน ที่มีภูเขากลางหมู่บ้าน

ซึ่งละลานตาไปด้วยต้นจั่นมากมาย และความพิเศษของต้นจั่นที่ผลิดอกออกผล เร็วกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆ เจ็ดครอบครัวนี้จึงตัดสินใจลงหลักปักฐานชีวิตบนดินแดนที่พวกเขาค้นพบ พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า “บ้านนาต้นจั่น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand