คลังแจง”ใช้พร้อมเพย์แล้วถูกรีดภาษีย้อนหลัง”ไม่เป็นความจริง

กรมสรรพากรชี้แจงโลกโซเชียล กรณีข่าวลือใช้พร้อมเพย์แล้วถูกส่งข้อมูลให้สรรพากร เพื่อเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เป็นความจริง รายงานข่าวจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงกรณีมีข่าวเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า หากท่านมียอดเงินเข้าออกในบัญชีต่อวันเกิน  10 ครั้ง มียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาท หรือมีธุรกรรมอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเดือนละมากกว่า 50,000 บาท

ห้ามใช้พร้อมเพย์เด็ดขาด เนื่องจากจะถูกตรวจสอบการชำระภาษี และจะถูก เรียกคืนภาษีย้อนหลังจากการคำนวณรายรับจ่ายจากบัญชีทันที  ทั้งนี้กรมสรรพากรขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ ข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้พร้อมเพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบภาษีหรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรแต่อย่างใด รวมถึงการใช้พร้อมเพย์จะไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรมีอำนาจออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะทำผ่านช่องทางใดก็ตาม แต่จะเรียกเฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้เสียภาษีรายนั้นยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างจำกัด และไม่สามารถขอให้ส่งข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews